Dagsorden 25-04 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Dagsorden

25-04-2017

12.00-14.00

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Silje Kældsø

Deltagere:      Michella Reindel Blach, Sarah Krogsgaard Monrad, Josephine Beck Mikkelsen, Laura Nielsen, Danni Ankerstjerne Søeberg, Charlotte Errebo Lindberg, Andreas Holm Bartelsen, Silje Kældsø

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte
 • Godkendelse af sidste mødereferat
 1. Igangværende projekter
 • Kontortider i maj
 • Maj: Andreas
 • Maj:
 • Maj:
 • Maj:
 • Maj:

 

 • Hjemmesiden
 • Kurser/workshops
 • Mikroøkonomi – både dansk og engelsk
 • Makroøkonomi – både dansk og engelsk
 • Matematik – kommer på engelsk (dansk underviser)
 • Musikvogn
  • Meldt ud til samarbejdspartnere?
 • Eventyrløb
 • CA kontrakt
 • TInderbox
 1. Nyt fra udvalgene
 • Fester
 • Arrangement
 • RUS
 • Kasserer
 • Næstformand
 • Spons
 1. Eventuelt
 • Mødet hæves