Ekstraordinær generalforsamling

//English below

Vil DU gerne være en del af et ungt team, hvor du kan tilegne mere erfaring på CV’et, bygge et større netværk på tværs af studierne op og udfolde dine evner indenfor innovation, kreativitet og målrettethed?

Det har du netop mulighed for nu, eftersom et bestyrelsesmedlem har valgt at fratræde sin post og give den videre til en anden engageret ildsjæl.

Vi søger ildsjæle der er engagerede i deres arbejde og som ønsker at lægge frivillige timer i at gøre universitetslivet nemmere for vores medlemmer. Vi er en stadig voksende forening og stræber hvert år efter at lave bedre og mere målrettede arrangementer for vores medlemmer.

Lyder det som noget for dig, så skriv en mail til FORMAND@BEASDU.DK, med navn, studieretning, årgang, og en lille smule om hvorfor du ønsker at blive en del af bestyrelsen. Fristen for at stille op er d. 26/5.

Vi ser selvfølgelig også frem til at høre fra gamle som nye studerende, der er interesseret i at være en del af den nye bestyrelse.

OBS: Kun BEA medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen!

Vi ses på BEA-kontoret! Vi glæder os til at se jer 😉
med venlig hilsen
Den nuværende BEAstyrelse;
Jarl, Kristian Karoline, Andreas, Patrick, Frederik, Nicki og Natasha

Dagsordenen:
Velkomst
Registrering af fremmødte
Valg af dirigent og referent
Formandens foreløbige årsberetning
Forslag til vedtægtsændringer
Valg af kandidater
Valg af suppleant
Forslag fra medlemmerne
Eventuelt
Generalforsamlingen sluttes
———————————————————–
Welcome to the extraordinary BEA general assembly!

Since a member of the board has decided to call it quits, we are looking for a new member.

We are looking forward to hearing from old students as well as new ones, who are interested in being a part of the board. We are looking for passionate students that wants to put in some volunteering hours for the purpose of making the life at university way easier for all our students. We are a still growing organization and every year we strive to make better and more adjusted events for the students.

DO YOU want to be a part of a team, that constantly gathers more experience on their resumé, that builds up a greater network og that gives you space for innovation, creativity and purposefulness, THEN write an e-mail to FORMAND@BEA.SDU.DK, with name, grade, profile, and a little bit about why you want to be a part of the board. Registration deadline will be 26/5.

Be aware that only people with BEA membership can vote at the extraordinary general assembly.

The meeting will take place at the BEA office

See you
Kind regards
The current BEA-board

Agenda:
Welcome
Registration of attendance
Election of chairman and secretary
The President’s preliminary annual report
Proposal for amendments
Selection of candidates
Election of alternate
Proposals from members
Others
The extraordinary general assembly concluded