Ekstraordinær generalforsamling

BEA (Erhvervsøkonomisk forening) indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 14/08 2018 kl. 12-14. (for english see below)

 

Fordi et bestyrelsesmedlem har ønsket at stoppe, søger vi et nyt medlem til bestyrelsen.

Vi er meget interesseret i at høre fra jer alle sammen, derfor inviteres I alle til denne generalforsamling.

Vi ser også frem til at høre fra gamle så vel som nye studerende, der er interesseret i at være en del af den nye bestyrelse. Vi søger ildsjæle der er engagerede i deres arbejde og som virkelig ønsker at lægge frivillige timer i at gøre universitetslivet nemmere for alle vores studerende. Vi er en stadig voksende forening og stræber hvert år efter at lave bedre og mere målrettede arrangementer for de studerende.

Vil DU gerne være en del af et team, som konstant får mere erfaring på CV’et, som bygger et større netværk op og som giver plads til innovation, kreativitet og målrettethed, så skriv en mail til FORMAND@BEA.SDU.DK, med navn, studieretning, årgang, og en lille smule om hvorfor du ønsker at blive en del af bestyrelsen.

Vi leder derudover efter frivillige til at hjælpe med fester og andre arrangementer. Hvis det har interesse, så skriv også til formand@bea.sdu.dk senest d. 07/08 2018.

VÆR opmærksom på at det kun er BEA medlemmer, som har stemmeret til generalforsamlingen!

Mødet vil finde sted på det lille møde lokale vedsiden af BEA-kontoret.

Vi ses

med venlig hilsen

Den nuværende Bestyrelse

 

Dagsordenen:

Velkomst

Registrering af fremmødte

Valg af dirigent og referent

Formandens foreløbige årsberetning

Forslag til vedtægtsændringer

Valg af kandidater

Valg af suppleant

Forslag fra medlemmerne

Eventuelt

Generalforsamlingen sluttes

 

 

Welcome to the extraordinary BEA general assembly it will be held Tuesday the 14th of August 2018 at 12 – 14.

We are looking for at new member of the board, since a member of the board has decided to leave the current board.

We are extremely interested in hearing from all of you, so that is why you are invited to this general assembly.

We are looking forward to hearing from old students as well as new ones, who are interested in being a part of the board. We are looking for passionate students that want to put in some volunteering hours for the purpose of making the life at university easier for all our students. We are a still growing organization and every year we strive to make better and more adjusted events for the students.

DO YOU want to be a part of a team, that constantly gathers more experience on their resume, that builds up a greater network and that gives you space for innovation, creativity and purposefulness, THEN write an e-mail to FORMAND@BEA.SDU.DK, with name, grade, profile, and a little bit about why you want to be a part of the board before 7th of August.

We are also looking for volunteers to help at parties and other events, please write to formand@bea.sdu.dk if you have any interest

Be aware that only BEA members have a vote at the general assembly.

The meeting will take place at the conference room next to the BEA office

See you

Kind regards

The current BEA-board

 

Agenda:

Welcome

Registration of attendance

Election of chairman and secretary

The President’s preliminary annual report

Proposal for amendments

Selection of candidates

Election of alternate

Proposals from members

Others

The General Assembly concluded