Referat 13-10 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Konstituerende referat

13-10-2017

I forlængelse af General Forsamling

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Silje Kældsø, derefter den nye formand

Deltagere: Danni Ankerstjerne Søeberg, Laura Laier Nielsen, Andreas Holm Bartelsen, Louise Heinsen Møller, Charlotte Errebo Lindberg, Karoline Skøtt Madsen, Jarl Bjerregaard Littau-Jensen, Franziska Cedervall og X

Udebliver: ingen.

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte

Alle er fremmødt.

 • Godkendelse af sidste mødereferat

Alle godkender

 1. Igangværende projekter
 • Bestilling af pizza
 • Den nye bestyrelse
 • Valg af bestyrelsesposter og fordeling blandt indvalgte

Formand: Laura

Næstformand: Louise

Sekretær: Charlotte

Kasserer: Andreas

PR udvalg: X

Socialt udvalg: Danni

Fagligt udvalg: Franziska

Rusudvalg: Karoline

Sponsorudvalg: Jarl

 • Nemtilmeld

Password skal ændres.

 • Facebook

Silje sørger for at Laura bliver administrator

 • Adgang til kontor og buret

Sekretær klarer opgaven

 • Adgang til Google Drive

Sekretær klarer opgaven

Dankortet er blevet overdraget til kassereren.

 • Kontortider
 • Nye tidspunkter
 • Kontortider for næste periode

Tirsdage fra 12-14

 1. oktober: Laura
 2. oktober: Jarl
 3. november: Franziska
 4. november: Karoline
 5. november: X
 6. november: Danni
 • Hjemmesiden
 • Ændringer af abonnementer til nye e-mailadresser

Mails er tilknyttet til hjemmesiden. Andreas gennemgår og alle skal have et billede der skal ligge på hjemmesiden. Andreas med mailadresser og kodeord. PR laver et Facebook opslag med de nye mailadresser og Sponsorudvalg kontakter vores samarbejdspartnere.

 • Dagsordener og referater på hjemmesiden

Sekretæren tager denne rolle. Charlotte og X får et kursus af Andreas.

 • Opdater fordele med sponsor logo

Intet er gjort, Andreas gør dette. Andreas opdaterer også medlemstilbud.

 • Berlinturen

Aflyst så det er der ikke så meget ved. En anden gang skal vi have en afbestillingsforsikring. Vi kunne måske snakke med Djøf eller andre. Fremover skal der være sikkerhed på alt

 • Julefrokost

Bliver på slagteriet, Socialt arrangement tager fat i Sarah og får en overlevering. Der er dog mulighed for at vi kan holde det ude på uni, dog er der meget arbejde og folk har ikke det store incitament til at tage ud på uni. X vil gerne have en struktureret plan for hvordan vi kommunikerer det bedre ud og hvordan vi planer. Det bliver kun for BEA medlemmer og folk der kan være medlem af BEA.

 • Karantæne ved brud på regler til BEA-arrangement
 • Hvad er konsekvensen, og skal der være en?

Denne er diskuteret sidst; hvis du bryder reglerne i forbindelse med et socialt arrangement (fx pubcrawl) så får du en karantæne ved samme type arrangement (igen en pubcrawl). Ligeledes ved folk der ikke dukker op til arrangementer de har tilmeldt sig til; vi kan lave et no-show fee, således at de får et gebyr. Vi kan tale videre om dette ved næste bestyrelsesmøde.

 • Udvalgsbeskrivelser

Alle fra den gamle bestyrelse skal lave en projektbeskrivelse. Charlotte rydder op i Google drive.

 • BEA markedsføring
 • Hvordan promoverer vi BEA?
 • Logo og farve

X fortæller om det til næste bestyrelsesmøde

 • Carlsberg eller Albani?

Dette tager vi til næste bestyrelsesmøde. Kommentarer: Franziska vil gerne beholde Albani fordi de indgår i OBs netværk per 2018, Karoline støtter op. Jarl vil gerne have dem i udbud.

 1. Nyt fra udvalgene
 • Fester
 • Arrangement
 • RUS
 • Kasserer
 • Næstformand
 • Sponsor udvalg
 1. Eventuelt

Mere synlighed – paraplyer med logo, nøgleringe osv.

Laura laver en doodle med næste bestyrelsesmøde.

Vores egenkapital skal bringes ned, så vi skal lave noget nyt hvor vi kan nedbringe egenkapital – komiker, fester, arrangementer og så videre. Vi kan bruge mange af pengene til at skabe synlighed.

Andreas tager et budgetudkast til næste møde.

 • Mødet hæves