Referat 18-08 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Referat

18-08-2017

14.00-16.00

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Silje Kældsø

Deltagere:      Sarah Krogsgaard Monrad, Josephine Beck Mikkelsen, Laura Nielsen, Andreas Holm Bartelsen, Silje Kældsø, Louise Heisen Møller

Udebliver: Michella Reindel Blach, Danni Ankerstjerne Søeberg, Charlotte Errebo Lindberg

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte
 • Godkendelse af sidste mødereferat
 1. Igangværende projekter
 • Hjemmesiden v/ Andreas

Der har desværre været nogle udfordringer, så den er desværre ikke blevet færdig endnu, men den er forhåbentlig snart færdig, vil have et tjek på hvornår han er færdig, det tjekker Andreas op på. Andreas rykker for det, men han er på sagen.

 • Rusturspriser v/ Danni

Silje tager den.

Vi har tre tilmeldte til rusturen, første der tilmeldte sig var 1. august, 2 har købt 3 års og en har købt 1 års.

Vi må i år ikke få at vide hvilket hold de starter på, så de møder bare op den første dag og vi har 300 folk vi ikke ved hvilken linje de er på.

Priserne:

Standard 300

Rustur + 1 år medlemskab + julefrokost = 400

Rustur + 3 års medlemskab + julefrokost = 500

MMA har 16 tilmeldte – de har standard billet type til 300 kr.

 • Nye medlemmer til bestyrelsen 2017/2018

Der er ikke nogen der har nogle erstatninger eller forslag til erstatninger.

Andreas siger det kunne være fedt med flere medlemmer.

 • Studiestart
  • Præsentationer

Silje skal holde oplæg for MMA, mandag d. 28 august kl. 11, Sarah tager den præsentation.

Ting i præsentationen:

Facebook siden

Berlinturen

Arrangementer

Billige tilbud i byen

Støttemedlemsskab der kan købes til en 50’er

Vi har ikke nogen støttemedlemmer, så giver det mening at have det.

Måske skal vi kalde det et MMA medlemskab som vi opretter ved siden af HA-jur, enten ændre navnet på støttemedlemsskab til MMA og HA-jur

 • Medlemskab til frivillige – HA, BM og MMA

HA og BM de får

Vil MMA frivillige have et medlemskab, ja det vil de, så lader vi dem være ambassadører, de skal være klar på at de skal være formænd for BEA og promovere BEA

HUSK AT OPRETTE GRATIS BILLETTYPE TIL BEATILMELDING FOR FOLK SOM TILMELDER IGENNEM RUSTUREN

 • BEA-kort – for- og bagside

Vi skal have ændret bagsiden med alle de nye samarbejder.

Vi skal ikke have QR kode på.

Vi kontakter Mette Berg omkring design af kort.

Silje vil prøve at lave en pænere forside

 • Venture Cup (se bilag)

HA skal til at udnytte det mere, og cortex lap er en rigtig god mulighed for os.

Hvis vi får et arrangement der er tilpasset det, så et slags iværksætter arrangement, hvor vi kan få besøg af dem, og de holder oplag i noget tid.

 • Hvordan vi fremmer BEA og får flere med til generalforsamlinger

Folk er friske på at møde med Alexander og vil rigtig gerne møde ham, skal lige finde en dato.

Under dette kommer der ambassadører, hvor hver tutor vælger 2-3 russere, der kan være ambassadører for BEA

 • Warehouse festival

Nu tager Sarah slagteri hatten på, vi kan i bestyrelsen få billetter, og vil give de studerende billige billetter, til eks. 100 kr. det kræver bare at der bliver lavet et opslag eller to. De får en rabat kode som de kan bruge.

Vi har brug for nogen der laver opslag, Sarah laver et opslag.

 • Berlinturen

Vi skal have 1.500 for medlemmer 1.700 for ikke medlemmer

Fra mandag til torsdag, tre overnatninger

Virksomhedsbesøg, transport, logi, aftensmad en aften ved øl børsen.

Tager afsted mandag kl. 8.00, vi besøger Danfoss kl. 10 til 14.00, får deres historie og får set noget fuldautomatisk fabrik, der vil være sandwich

Tjekker ind og tirsdag besøger vi Mercedes, Siemens, Rittersport

Onsdag

Vi har fået afslag fra Coca cola.

Virksomhedsbesøg ved noget finans, besøg noget bank værk

Fællesspisning, hvor BEA giver mad og en øl, fri leg om aftenen

Torsdag:

Fri til at rende rundt og gøre hvad man vil, så kører vi hjem eftermiddag/aften.

Vil gerne have at bestyrelsen kommer med forslag til virksomheder.

Vi skal udbetale 16.000 på mandag for hotellet – Sarah sender overførselsoplysninger til Andreas

Undersøger for hvornår bussen skal betales.

Der er plads til 50 + chauffør

Opdatere begivenheden, når vi ved hvad der sker.

 • Dato for general forsamling

Silje laver en doodle, Silje sætter alle dage op for oktober, også kan vi angive hvor vi helst vil.

Det vil passe bedst hvis det er efter Berlin turen.

 1. Nyt fra udvalgene
 • Fester

Der skal findes en dato for julefrokosten og den skal til at planlægges.

11, 18, 25 november og 2. december

Prøv at skaffe noget d. 18 november.

Josefine laver et udlæg til de forskellige steder i byen.

 • Arrangement

Som vi snakkede om sidst så har ham der der ved en masse om psykologi og kropsstudier, ham skal vi have booket.

Hun har mødtes med CA men ikke med DJØF, kunne holde et linkedin kursus med DJØF.

Har endnu ikke planlagt noget med CA

CA vil gerne lave noget underholdning på bussen til Berlin, noget hvor de giver en biograf tur, og ellers giver noget der er sponsoreret af CA.

Mangler 30.000 fra CA, der er blevet sendt fraktura, SILJE SKRIVER TIL RIKKE

Skal have planlagt noget for efteråret

 • RUS

Der er snart rustur.

 • Kasserer

Mangler 30.000 fra CA, ellers så er det rigtig, vi har fået 4.500 fra DJØF, en gang om året.

Vi har ikke overskredet nogen budgetter.

Der mangler kontingenter, men det får vi når vi får nye medlemmer.

 • Næstformand

Er her ikke

 • Sponsor udvalg

Aftaler med alle steder, skal dog i kontakt med bodegaen, har ikke svaret på vores mails, Laura kontakter dem på facebook.

Modtaget mail fra akademikernes A-kasse, de kommer med nogle forslag de kan tilbyde. Laura kontakter og skriver at de skal kontakte os før august næste år.

Modtaget mail fra Gregers der vil fremme storms pakhus – kan jeg ligge det op kort efter mødet? JA det vil vi gerne, skriver og spørger hvilke tilbud der eventuelt kan komme.

Udnytte aftalen med slagteriet og holde en fest med den bestyrelse der er lige nu, inden der kommer en ny.

 1. Eventuelt

BEA tilbehør, vi kan købe BEA solbriller som vi kan uddele til alle de nye. Andreas ordner det.

Sarah har travlt med semester startsfesten, så hvis vi har forslag til begivenheder, så skal man selv kunne gøre det på egen hånd eller med en smule hjælp fra Sarah.

 • Mødet hæves