Dagsorden 18. december 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Dagsorden

20/11-2017

16.00-18.00

Mødetype:   Bestyrelsesmøde

Mødeleder: Laura Laier Nielsen

Deltagere:

Udeblevne:

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte
 • Godkendelse af sidste mødereferat

Igangværende projekter

 • Workshops
  • Del hvordan det går
 • Projekter til næste semester
  • Pubcrawl
  • Virksomhedsbesøg?
 • Ny printer
 • Kontortider

Nyt fra udvalgene

 • Faglig
 • Social
 • Sponsor
 • PR
 • Kassere
 • Næstformand
 • Sekretær
 • Rus

Eventuelt

 • Mødet hæves