Dagsorden 22-02 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Dagsorden

22-02-2017

12:00-14:00

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Silje Kældsø

Deltagere:      Michella Reindel Blach, Anton Vittrup, Sarah Krogsgaard Monrad, Josephine Beck Mikkelsen, Laura Nielsen, Danni Ankerstjerne Søeberg, Charlotte Errebo Lindberg, Andreas Holm Bartelsen, Silje Kældsø

 

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte
 • Godkendelse af sidste mødereferat
 1. Igangværende projekter
 • Kontortider
 • Rod på kontoret
 • Engagement
 • Ambassadører (Anton)
 • BEA fredagsbar (Anton)
 • Tinderbox
 • Hjemmesiden
 • The Gym og RUS (Leo kommer ca. 12.30)
 • Arrangement/fest detaljer og ansvar
 • Event udbud
 1. Nyt fra udvalgene
 • Fester
  • Fastelavnsfest
  • Pub crawl
  • Bachelorfest
 • Arrangement
  • Berlin tur
  • Virksomhedsbesøg i Odense og København
  • Københavnerturen
  • Fifa-aften, ladies night
  • Sommerbio
  • Kursus
  • Djøf arrangement: 14. Og 29. marts hvad kan du blive som cand.merc.
 • RUS
  • Tutor/praktiske samtaler
 • Kasserer
  • Andreas har lavet budget, alt ser fint ud, han gennemgår det med Silje. Flere penge må godt blive brugt, vi skal have undersøgt vores CA aftale. 13.000 burde ligge i kassen.

 

 • Næstformand
 • Sponsor udvalg
  • Eventyrløbet
 • PR udvalg
 1. Eventuelt
 • Invitation til Sam.Fak pubcrawl 3

 

 • Mødet hæves