Dagsorden 23-01 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Dagsorden

23-01-2017

16:00-18:00

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Silje Kældsø

Deltagere:      Michella Reindel Blach, Anton Vittrup, Sarah Krogsgaard Monrad, Josephine Beck Mikkelsen, Laura Nielsen, Danni Ankerstjerne Søeberg, Charlotte Errebo Lindberg, Andreas Holm Bartelsen, Silje Kældsø

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte
 • Godkendelse af sidste mødereferat
 1. Igangværende projekter
 • Kontortider
 • Ambassadører
 • BEA fredagsbar
 • Tinderbox præmier
 • Hjemmesiden
 • Fjernet bankoplysninger?
 • Carlsberg kontra Albani
 1. Nyt fra udvalgene
 • Fester
  • Fastelavnsfest
  • Pub crawl
  • Bachelorfest
 • Arrangement
  • Berlin tur
  • Virksomhedsbesøg i Odense og København
  • Fifa-aften, ladies night
  • merc intro banko i februar
  • Sommerbio
 • RUS
  • Tutor/praktiske samtaler
 1. Eventuelt
 • Invitation til Sam.Fak pubcrawl 3
 • Mødet hæves