Dagsorden 30-03 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Dagsorden

30-03-2017

14.00-16.00

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Silje Kældsø

Deltagere:      Michella Reindel Blach, Sarah Krogsgaard Monrad, Josephine Beck Mikkelsen, Laura Nielsen, Danni Ankerstjerne Søeberg, Charlotte Errebo Lindberg, Andreas Holm Bartelsen, Silje Kældsø

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte
 • Godkendelse af sidste mødereferat
 1. Igangværende projekter
 • Kontortider i april

 

 • Ambassadører
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Hjemmesiden
 • Event udbud
 • Konkurrencer
 • Kurser i løbet af året
 • Musikvogn
 • Eventyrløb
 • Spons og samarbejde / RUS v/ Danni
 • Tinderbox v/ Sarah
 • Studiehåndbogen v/ Sarah
 • Roller i bestyrelsen v/ Charlotte
 • BEAstyrelse og engagement
 1. Nyt fra udvalgene
 • Fester
 • Arrangement
 • RUS
 • Kasserer
 • Næstformand
 • Sponsor udvalg
 1. Eventuelt
 • Mødet hæves