Indkaldelse til generalforsamling

Nu er det blevet tid til BEA’s årlige generalforsamling.

Vi ser både tilbage på det forgangende år, men kigger også frem og vælger en ny bestyrelse, der skal lede foreningen i det kommende år.

Det er her DU har mulighed for at gøre din indflydelse gældende! Du kan enten selv stille op til bestyrelsen eller møde op på generalforsamlingen og stemme på de personer, du mener bedst vil kunne varetage dine og dine medstuderendes interesser.

Grundet dette indkalder BEA (Erhvervsøkonomisk forening) til den ordinære generalforsamling tirsdag d. 4/10 2022 kl. 18-20.Vi er meget interesseret i at høre fra jer alle på de erhvervsøkonomiske uddannelser (HA og Cand.merc), derfor inviteres I alle til denne generalforsamling.Vi ser også frem til at høre fra gamle så vel som nye studerende, der er interesseret i at være en del af den nye bestyrelse.

Vil DU gerne være en del af et team, som konstant får mere erfaring på CV’et, som bygger et større netværk op og som giver plads til innovation, kreativitet og målrettethed, så skriv en mail til formand@beasdu.dk, med navn, studieretning, årgang, og en lille smule om hvorfor du ønsker at blive en del af bestyrelsen senest tirsdag d. 27 september.VÆR opmærksom på at det kun er BEA-medlemmer, som har stemmeret til generalforsamlingen!

Er du endnu ikke medlem, så kan du købe et medlemskab her:
https://bea.nemtilmeld.dk/169/Vi ses

Med venlig hilsen
Den nuværende Bestyrelse

Dagsordenen:
1. Velkomst
2. Registrering af fremmødte
3. Valg af dirigent og referent
4. Formandens årsberetning
4.b Debat / vedtagelse af formandens årsberetning
5. Kasserens fremlæggelse af regnskabet
5.b Debat / vedtagelse af regnskabet
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år
7. Forslag til vedtægtsændringer
8. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer
8.b Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af 2 revisorer
9.b Valg af 1 revisorsuppleant
10. Forslag fra medlemmerne
11. Eventuelt
Generalforsamlingen sluttes

HUSK AT SKRIV TIL
formand@beasdu.dk
Ved ønske om at stille op til bestyrelsen.