Referart den 12/2 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Referart

12/02-2018

14.00-16.00

Mødetype:   Bestyrelsesmøde

Mødeleder: Laura Laier Nielsen

Deltagere:    Jarl, Laura, Andreas, Charlotte, Danni og Franziska

Udeblevne:  Louise, Karoline og Alexander – primært grundet sygdom

 

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte

Alle er fremmødte. Louise, Karoline og Alexander er alle syge og har ikke mulighed for at deltage. Franziska er med på Skype.

 

 • Godkendelse af sidste mødereferat

Alle godkender.

 

 1. Igangværende projekter
 • Møde med Albani
  • Vejledende datoer for arrangementer med Albani
   • 10 marts: travbanen med bestyrelsesmedlemmer
   • 19 april: VIP med Benal på posten, får mellem 4-6 pladser
   • 28 marts: påskebingo
   • 7 april: formands dato, 1, 2 og 10 øl med mad
   • 26 april: bowling, studie bowling (hold af 6, så mange vi vil have) (frist midt marts)
   • 25 Maj måned studie regatta, på havnen.
   • 2 juni: tartelet festival
   • Klatre med bestyrelsen (kan vi bede om)
   • Billetter til alt på posten, arena Fyn, kan sagtens finde billetter, Kasper skal have besked i god tid. Han får 8 billetter til hver koncert, der kan han ca. give 4 billetter

Det lyder som en rigtig god aftale og der er mange muligheder for vores frivillige.

 

 • Møde med CA
  • Fået hæfte med kurser

Vi skal have flere kurser der er mere relevante for HA-studerende. Vi skal stemme om hvilke kurser vi skal udbyde internt i bestyrelsen. Vi tænker at have et fagligt tungt (program kurser; excel, SPSS) og et blødt (photoshop, time management osv.) per semester. Vi skal gerne have fire kurser per år.

 

 • Støttemedlem til MMA
 • MMA betaler 50 kroner for et medlemsskab, og derigennem kan de komme i kontakt med CA. De ekstra penge vi så får fra CA giver vi så til MMA’s studiestart. CA repræsentant, Rikke Jørgensen, kan sagtens skelne mellem hvem der er MMA og HA-studerende. Louise kommer til at være talerør til MMA

 

 • Pubcrawl

Vi har nogle datoforslag, men intet er fast endnu. 7. marts eller 14. marts kunne være muligheder, vi skal derfor hurtigst muligt ud med et event. Der er en deadline på eventet og det er ikke muligt at komme med efter. Vi skal i år have armbånd så vi minimerer snyd. Det kunne være en idé at bruge Old irsh. Vi laver den bedste tur.

 

 • Andre fester

Herunder dato drikning. Dette kommer dog an på hvilke andre arrangementer der kommer.

Dato måske i slut marts, og boy/girls night kunne måske ligge i april/maj alt efter hvordan arrangementerne kommer til at ligge. Der kommer kun 60 billetter til dato (til en billigere pris).

Tinderbox bar kunne være en god idé men denne gang skal vi nok have lidt færre pladser. Vi vil helst have magic box baren.

 

 • Virksomhedsbesøg

Læs nedenunder ved faglig.

Vi skal også ud og besøge Albani på et virksomhedsbesøg. Måske kunne det være muligt at afholde det den 9. maj da der er Kristi himmelfart dagen efter.

 

 • Kropssprog

Kurset bliver aflyst da det koster omkring 35-40.000 kroner for 1,5 time og det kommer ikke til at kunne køre rundt på nogen måde.

 • Kontortider
 1. feb: Jarl
 2. feb: Laura
 3. marts: Charlotte/Danni
 4. marts: Jarl
 5. marts: Charlotte
 6. Nyt fra udvalgene
 • Faglig

Franziska skal ud på fynske medier den 20. og netværke og lave case competitions. Så i stedet for at lave normal rekruttering så laver de case competition hvor der er mulighed for at få et job. Dette skaber en incitament struktur til at folk har lyst til at deltage. Vi har to pladser til dette møde. Franziska tager selv afsted og så er der mulighed for at en anden fra bestyrelsen kommer. Christian Kehlet skal gerne faciliteters lidt mere ind når de travle tider begynder – han vil rigtig gerne og det synes vi at han skal have lov til.

 • Social

Se ovenstående

En guys/girls night/day event vil være fedt – drengene har et dags program – det samme har pigerne og så mødes man om aftenen.

 • Sponsor

Se ovenstående

Vi har også fået et samarbejde med Colorbar som kommer til at skifte navn. Det er måske ikke en officiel aftale men mere et venskabeligt samarbejde. Danni og Jarl har snakket med Slagteriet hvor Jonas ikke deltog og Sarah havde ikke været der på aftenen og havde derfor ikke alle informationerne.

 • PR

Ikke til stede

Jarl vil dog gerne til at udlove nogle flere billetter fra Albani (til koncerter og så videre) til vores medlemmer.

 • Kassere

Der har været meget lidt aktivitet så der er ikke sket det helt store. Der er blevet bogført – vi har indtægter på 43.000 og udgifter for 35.000 men året er jo ikke slut endnu. Vi får sagtens brugt nogle flere penge.

 • Næstformand

Ikke til stede

 • Sekretær

Intet nyt

 • Rus

Ikke til stede.

Lejrsjef gruppen skal snart til møde med uni, der er lavet opslag på Facebook omkring bliv frivillig. Det hele kører efter planen.

 

 1. Eventuelt

Årshjul – hvad sker der med det?

Institutdysten: vi har ændre aftaler til institutdysten, men det gør at vi skal nu sponsorere 2500 kroner og det er vi ikke interesseret i. Vi er dog interesseret i at støtte Camilla Nyborg og co. Hvis det er muligt. Hvis dette er en interessekonflikt og derfor kommer det måske ikke til at ske. Danni snakker med Camilla om hvad der er mulighed for.

Eventyrløbet: vi kan måske slå os sammen med syddanske studerende – vi skal i hvert fald ikke have en plads selv. Jarl kontakter Syddanske studerendes formand – Stine Maach (formand@syddanskestuderende.dk) om der er mulighed for et samarbejde.

 

 • Mødet hæves