Referat 16-12 2016

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Referat

12-12-2016

17:30-19:30

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Silje Kældsø

Deltagere:      Michella Reindel Blach, Anton Vittrup, Sarah Krogsgaard Monrad, Laura Nielsen, Danni Ankerstjerne Søeberg, Charlotte Errebo Lindberg, Andreas Holm Bartelsen, Silje Kældsø

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte

Josephine er her ikke

 • Godkendelse af sidste mødereferat
 • Alt godkendt
 1. Igangværende projekter
 • Kontortider
 • I januar er der ikke kontortider
 • 13: Laura og Silje
 • 20: Anton
 • Facebook-chatten
 • Hold jer til topic, ingen spam.
 • JF og BEA samarbejde omkr. Medlemmer
 • Et dobbelt medlemskab for personer der læser Ha. Jur, så de får et støttemedlemskab til den forening de ikke vælger som hovedforening.
 • MMA/cand. Inddragelse: Snak med MMA omkring deltagelse i BEA, da de endnu ikke er organiseret. Silje, Danni og Sarah burde deltage i mødet.
 • Udvalg
 • Bestyrelsespost
 • Tilmelding efter frist – hvem styrer det?
 • Den der står for arrangementet styrer tilmeldingen. Ved kurser kunne vi have ventelister.
 • Send en huskemail ud, hvor folk også har mulighed for at melde fra, hvis de ikke deltager alligevel.
 • Hjemmesiden
  • Virus?
  • Manglende adgang til Joomla!
  • Hvorfor bliver folk ved med at lave overførsler i stedet for Nemtilmeld?
 • Fjern bank og gør mere tydelig med NemTilmeld.
 • Carlsberg møde
 • Hør hvad de kan tilbyde. Mødet er onsdag d. 14. december
 • Project management (Danni)
 • Mere struktur på mulige arrangementer ved at oprette events som projekter og diskutere ud fra det.
 • Ambassadører
 • Projekt der ikke er igangsat endnu, kommer i løbet af ugen.
 • Årsoversigt
 • Skaber mere struktur, ligger i google drev.
 • BEA fredagsbar
 • Kommer et projekt på det, Anton laver det.
 • Tinderbox præmier
 • Hør Jonas fra Slagteriet omkring dette, Sarah kontakter ham.
 • Kæmpe event brainstorming
 1. Nyt fra udvalgene
 • Rustur 2017
 • Mere cand.merc opstart. Mere kontakt til cand.merc’ere.
 • Introforløbet i år må gerne starte tidligere end sidst.
 • Rusturen kommer til at ligge tidligere, så de nye kan nå Karrusel
 • Et tættere samarbejde med MMA’erne. Lejrsjefterne kan hjælpe på deres rustur og de kan låne vores materiale hvis de ønsker.
 • Tilmelding til Tutor/praktiske foregår nu via Nem tilmeld.
 • Fester
  • Fastelavnsfest
  • Pub crawl
  • Bachelorfest
  • Bestyrelsesjulefrokost
  • Julefrokost evaluering: BEA julefrokosten, må blive næste gang
 • Vores julefrokost på fredag: bowling inden.
 • Arrangement
  • Berlin tur, bus og hostel er bestilt. Mangler virksomheder, Flere deltagere på projektet: Danni, Silje, Laura og Michella.
  • Virksomhedsbesøg i Odense og København. CA kursus kommer også.
  • Fifa-aften, ladies night: virksomheder er kontaktet, Charlotte og Laura hjælper med dette. Fifa aften, brug for en dreng til dette, Anton hjælper med dette, måske Mikkel kan hjælpe med dette også, hvis han ønsker.
  • Komiker aften kunne være en mulighed.
  • Zoo by night – eventuelt ”druk med dyrene”.
  • merc intro banko i februar – Danni står for dette.
  • Sommerbio: udendørs sommerbio med boder.
 • Næstformand: registrering af medlemmer, stadig lidt problematisk. Nogle melder sig forkert til arrangementer, men de bliver kontaktet.
 • PR udvalg: Anton vil gerne lave opslag, dog skal de sende til ham søndag, så ligger han det op i løbet af ugen.
 • Kasserer: julefrokost kostede 12.400 kroner. Andreas laver en form for budget til næste møde
 • Sponsor: Blomsten og Bien er kontaktet for at få noget op og køre med dem. Eventyrløb, Laura kontakter SDU omkring et samarbejde. Old Irish svarer stadig ikke.
 1. Eventuelt
 • Invitation til Sam.Fak pubcrawl
 • Mulig afholdelse af kursus i finansiering (BM)
 • Ikke muligt i år, men måske til næste år.
 • Mødet hæves