Referat 18-05 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Referat

18-05-2017

14.00-16.00

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Silje Kældsø

Deltagere:      Michella Reindel Blach, Sarah Krogsgaard Monrad, Josephine Beck Mikkelsen, Laura Nielsen, Danni Ankerstjerne Søeberg, Charlotte Errebo Lindberg, Andreas Holm Bartelsen, Silje Kældsø, Louise Heinsen Møller

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte
 • Alle bortset fra Josephine, der er på arbejde
 • Godkendelse af sidste mødereferat
 • Alle godkender
 1. Igangværende projekter
 • Hjemmesiden v/ Andreas
 • Andreas har en kammerat der læser multimedie design, han har nogle spørgsmål før han kan komme med en pris.
 • Hvad skal indholdet være? Det samme som JF bortset fra ”mit bea” – dette er ikke nødvendigt.
 • Medlemmer skal de kunne logge ind? Nej, ingen bruger det alligevel.
 • Hvem skal have adgang til siden? Kun os, snak med JF omkring opsætning de har lavet deres egen programmering.
 • dk kunne være en mulighed eller mitbea.dk
 • Andreas skriver hvis han har flere spørgsmål
 • Eventyrløb og musikvogn v/ Sarah
 • Hvordan får vi vognen ud til eventyrløbet? Vi må se om vi kan leje en bil hos ResQ og finde en trailer hos enten Bilka. Eller høre Josephine om hun kan låne bil måske. Hvis vi ikke kan låne bil, tager vi kun lyd med derud. Laura og Andreas køber en gril starter og alt til gril. Louise kigger på kontoret, ellers køber Andreas en. Øl/cider finder Laura ud af.
 • Rusturspriser v/ Danni
 • Må vi køre tilbudspriser på rustur igen i år? Sidste år havde vi standard, rutur + medlemskab og julefrokost og rustur 3 års medlemskab og julefrokst. Det er hermed godkendt at vi kører de samme priser igen.
 • Tinderbox
 • Andreas skal være barchef
 • Vi har 50 frivillige.
 • Fest for de frivillige på Tinderbox, hvor skal det holdes? Vi lægger tilbuddet ud til alle barerne, vi lægger fest i oktober/november. Laura skriver ud til alle.
 • Kageordning
 • Vi kan godt spise kage. Der er kun to møder tilbage, så det kan vi godt. Vi holder ikke møde i juni og juli, men der kommer et i midt august.
 • Nye medlemmer til bestyrelsen 2017/2018
 • Silje, Laura, Charlotte og Michella fortsætter ikke. Sarah fortsætter måske ikke. Danni kan godt fortsætte hvis det er.
 • Forslag til nye skal være klar til næste møde. Opsøg gerne mulige medlemmer til bestyrelsen.
 1. Nyt fra udvalgene
 • Fester – Silje skriver til Jose omkring info fra festudvalget.
 • 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer til afslutningsfest (på slagteriet). Hvis man ikke ønsker at spise med koster det 0 kroner.
 • Arrangement
 • Kasserer laver elektroniske overførsler, Sarah samler informationer ind fra underviserne.
 • RUS
 • Vi havde en god tur. Vi laver håndbog der skal afleveres i slutning af maj, den 31. Maj. Vi investerer i vand, men vi skal først finde ud af hvor det skal stå. Danni kigger på det med vand.
 • Kasserer
 • Vi har stadig penge og vi skal bruge nogle flere penge.
 • Næstformand
 • Intet nyt.
 • Sponsor udvalg
 • Gregers har kontaktet Laura om vi er interesseret i at dele at de mangler folk i deres Tinderbox bar. Det gør vi ikke, da vi ikke selv har fuldt booket vores hold. Møde med djøf, mest under studiestart, de laver oplæg til nye studerende. Spred de langhårede oplæg mere ud. Alle stopper hos djøf så det kommer til at være nye samarbejdsrepræsentanter fra næste semester. På den nye hjemmeside skal vi måske linke til djøfs side. Måske en artikel om djøf på bea hjemmesiden. De vil gerne samle det til en samlet kontrakt.
 1. Eventuelt
 • Sarah har fået en idé til et arrangement med en ekspert i kropssprog til et kursus før eksamen. Skal nok holdes i de lige semestre (2., 4., 6.) hvor folk har mundtlige eksamener.
 • Mødet hæves