Referat af bestyrelsesmøde 24/10 2017

Bestyrelsesmøde 24. oktober 2017

Mødetype:   Bestyrelsesmøde

Mødeleder:  Laura Laier Nielsen

Deltagere: Laura Laier Nielsen, Andreas Holm Bartelsen, Louise Heinsen Møller, Charlotte Errebo Lindberg, Franziska Cedervall, X og Jarl Bjerregaard Littau-Jensen

Udebliver: Karoline Skøtt Madsen og Danni Ankerstjerne Søeberg

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte

Danni og Karoline deltager ikke.

Godkendelse af sidste mødereferat

Alle godkender

 • Igangværende projekter
 • Indrettelse af BEA kontor

Laura tager kontakt med Uni omkring organisering. Laura snakker også med juridisk forening omkring hvordan lokalet skal se ud.

 • Adgang til nye medlemmer af bestyrelsen

Alle har fået adgang til kontoret, Franziska har lidt problemer med at få adgang til Sarah gamle materiale. Andreas fikser det i samarbejde med Franziska.

 • Julefrokost
 • Ideer til at få nye med (holde konkurrence for det nye hold der får flest med)
 • Ned og snakke for 1. Og 3. Semester

Danni er her ikke, men vi skal lægge fokus på at vi skal have flere med. Vi kan lave en konkurrence for tutorerne, så det hold der får flest russere med, de får en præmie, eventuelt er det russerne der vinder en flaske til holdet. Vi skal ned og snakke med 1. Semesters og 3. Semesters studerende ved en af deres forelæsninger så de bliver informeret. NemTilmelding skal også laves, Charlotte laver den. Alle kan ligeledes invitere deres venner. Der skal defineres et budget, Jarl sørger for sponsorering af eventet og Danni sørger for underholdningen. Vi kan eventuelt lave jule banko. Laura kontakter Danni.

 • Hvordan vi skal håndtere no-shows

Vi laver et depositum på 50 kroner, hvis du møder op så får du pengene tilbage, hvis du ikke gør, så får du ikke pengene tilbage. Vi implementerer løsningen nu og så evaluerer vi om et par måneder. Dette gælder ved faglige arrangementer (virksomhedsbesøg, kurser osv.).

 • Micro og makro kursus

Det er det faglige udvalg der står for disse arrangement. Franziska planlægger dette til december måned. Måske vi også skal have et kursus i supply chain management og finansiering. Vores suppleanter kan måske være tilstede ved disse arrangementer. X står for markedsføringen af det. Der bliver i alt afholdt seks kurser.

 • BEA markedsføring
 • Hvordan promoverer vi BEA?
 • Logo og farve (der var snak om at BEA farven var for lyse blå)

X siger at vi skal formulere et fælles værdisæt. Er vi en formel organisation eller ej, konservativ eller ej. Hvad er det der karakteriserer BEA. Laura mener vi er uformelle, X siger at vi minder meget omkring FAKA i Århus. Vi vil gerne have to ansigter af BEA: et fagligt og et socialt. Så når vi har den faglige side så kommunikerer vi lidt mere professionelt end hvis vi har sociale arrangementer. Vi skal dog have et fælles værdigrundlag. Vi skal have noget mere struktur. Hvis vi køre det i dualistisk stil, så skal X nok formulere det ud. X ændrer farverne.

 • Carlsberg eller Albani?

Der er ingen binding med Albani. Laura og Jarl tager et møde med Kasper fra Albani efter dette bestyrelsesmøde og aftaler et møde med Carlsberg. Dernæst gennemgår vi resultaterne fra disse møder.

 • Forslag til nedbringelse af egenkapital

Andreas synes at vi maks. skal have underskud på 25.000 kr. Hvis vi bare holder nogle arrangementer som vi bruger nogle penge på. Arrangementet med Mads Berggren kommer til at koste en del penge så det sker helt naturligt.

 • Flere frivillige i BEA

Vi mangler som altid frivillige. Vi skal have en frivillig gruppe hvor de selv kan tilmelde sig arrangementer, måske med præmier eller lignende. Et alternativ er at de kommer med til vores julefrokost.

Vi skal have struktureret vores arrangementer, lav et årshjul. Der skal hurtigst muligt laves Facebook events til alle vores arrangementer så folk er klar over hvad der sker.

 • Julefrokost for bestyrelsen

Laura laver en doodle. Vi bestiller noget mad udefra og så tager vi på blomsten og bien. X står for Gløgg. Vi finder lige ud af hvem vi skal være hos.

 1. Nyt fra udvalgene
 • Faglig

CA arrangement d. 20. november fra 16.00-19.00 omhandlende PhotoShop er planlagt. Vi mangler den endelige godkendelse fra CA.

Franziska undersøger arrangementet med Mads Berggren i maj og ser om vi kan rykke lokalet. Vi kan supplere med at holde ”fredagsbar/fest” efter arrangementet hvor vi laver 10 kroners bar.

Hjulet skal konkretiseres.

 • Social

Ikke tilstede. Men måske skal det ændres til ”BEA tager til J-dag”.

 • Sponsor

Intet nyt – møde senere.

 • PR

X smider et udkast op som vi skal godkendes. X vil gerne have at vi tager en walk-and-talk hvor vi snakker om hvordan BEA skal vises frem.

BEAs maskot – X vil gerne have en maskot, Jarl vil virkelig gerne være i maskot kostumet.

Vi kører stadig med ”English below” hvis de engelsk talende studerende vil læse vores opslag.

Vil vi promovere os med hensyn til vores opbakning af entreprenørskab – vi skal måske lave noget case competition, virksomhedsbesøg eller kurser. Vi skal have noget merchandise til dette, men vi skal sikre os at det passer med hvad vi vil med foreningen. Vi skal lægge fokus på innovation. X snakker om at vi kan lave case competition med KU, SDU, DTU, CBS, Århus osv. X arbejder videre med det og så vender vi tilbage senere.

 • Kasserer

Der er lavet budget for 2018. Andreas har lavet det ud fra budgettet fra sidste år, men vi kan altid lave om på det hvis vi for eksempel kommer til at have flere arrangementer.

Vi kunne måske godt få flere sponsorarter.

Budgettet ligger på både i drive og på Facebook.

Vi skal fremover estimere arrangementets pris og så skal kassereren godkende det.

Budgettet er godkendt af bestyrelsen

 • Næstformand

Louise skal lige have Michella til at vise hende hvordan hun skal gøre fremover.

 • Sekretær

Intet nyt

 • Rus

Intet nyt

 1. Eventuelt

Adgang til hjemmeside, PR og sekretæren.

 1. Mødet hæves