Dagsorden 18-05 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Dagsorden

18-05-2017

14.00-16.00

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Silje Kældsø

Deltagere:      Michella Reindel Blach, Sarah Krogsgaard Monrad, Josephine Beck Mikkelsen, Laura Nielsen, Danni Ankerstjerne Søeberg, Charlotte Errebo Lindberg, Andreas Holm Bartelsen, Silje Kældsø, Louise Heisen Møller

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte
 • Godkendelse af sidste mødereferat
 1. Igangværende projekter
 • Hjemmesiden v/ Andreas
 • Eventyrløb og musikvogn v/ Sarah
 • Rusturspriser v/ Danni
 • Tinderbox
 • Kageordning
 • Nye medlemmer til bestyrelsen 2017/2018

 

 1. Nyt fra udvalgene
 • Fester
 • Arrangement
 • RUS
 • Kasserer
 • Næstformand
 • Sponsor udvalg
 1. Eventuelt
 • Mødet hæves