Referart d. 13 marts

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Referart

13/03-2018

12.00-14.00

Mødetype:   Bestyrelsesmøde

Mødeleder: Laura Laier Nielsen

Deltagere:    Charlotte Lindberg, Laura Nielsen, Jarl Bjerregaard, Franziska Cedervall, Karoline Madsen, Alexander Stæhr, Louise Heinsen og Andreas Bartelsen

Udeblevne:  Danni Ankerstjerne

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte

Alle er mødt op, Jarl kommer lidt senere.

 • Godkendelse af sidste mødereferat

Alle godkender.

 1. Igangværende projekter
 • Start-up Weekend, kommer forbi

Der kommer ind forbi og snakker om det. De søger en sponsorart på 2500 kroner. Vi får vores logo på deres hjemmeside, vi kan vise banner til deres events, merchandise til deres events, swag, med mere.

 • Kontrakt CA, tilføjelse af MMA

Vi har fået tilføjet et punk med MMA hvor CA kommer ud og snakker på deres rustur. Vi får penge fra CA for MMA studerende, som BEA så benytter til MMAs rustur. Der skal være en klar aftale omkring hvordan vi får støtte fra CA. Tidligere har der været lidt bøvl omkring støtten (indmeldingsblanket); Rikke kunne eventuelt ”bare” tælle alle de indmeldingsblanketter hun får ind i forbindelsen med rusturen.

 • Djøf vil gerne lave et bredere samarbejde med BEA så det ikke kun er rustur.

De har også en masse kurser som vi kan have. Alexandra fra MMA kunne måske komme med til mødet i morgen så vi også får integreret MMA i Djøf kontrakten. Vi skal også have fundet ud af hvor meget der skal gå til MMAerne (både fra Djøf og CA) – det er nemmest hvis det bliver et fast beløb der går til MMA. Der skal måske holdes et møde mellem Laura, Jarl, Louise og Andreas der kan fastsætte hvor meget MMAerne skal have. Jarl laver et overslag på hvad vi kommer til at få fra Djøf og CA så kan vi lave et bud på hvad vi vil give til MMAerne. I 2017 fik vi 36.750 fra CA og Djøf gav 4.500 kroner (grunden til at vi fik 36.000 var at vi ikke havde fået udbetalt noget fra året før – vi skal regne med cirka 26.000 fra CA).

 • Medlemskort, App til BEA.

Karolines ven har ikke kunne lave en app. Hun tør ikke at garantere at det bliver noget godt hun kan lave. Så jeg tænker at vi skyder en hvid pil efter det. Laura finder i stedet ud af hvilken printer vi skal have.

 • Faglige arrangementer?

Der er en liste over sociale arrangementer men vi mangler en fra de faglige arrangementer. Sidst i april er der ”Bright over night” (case competition den 20.-21. april) – dem der vinder får Tinderbox biletter og får muligvis job hos kommunen. Vi skal snakke om at Jesper Bergstrøm skal komme den 4. maj eller om det skal aflyses. Rikke har et arrangement fra CA i maj. Den 15. maj er der SPSS kursus. Franziska undersøger hvornår eksamenskurserne skal ligge.

 • Kropssprog

Prisen er 25000 for foredrag plus moms og plus transport. Hvis vi aflyser skal vi betale 12.500 kroner. Vi har prøvet at få Djøf og CA ind over eventet sådan at det ikke kommer til at være så mange penge vi skal af med. Jesper Bergstrøm er virkelig dygtig og derfor ville det være spændende at afholde det. Kurset vil vare 1,5 time og så starter det kl 14.00. vi laver en fredagsbar herude – Franziska tjekker lokaler hvad vi kan få og Danni og Jarl hører ad om en fest inde i byen. Alexander skriver til Djøfs pulje. Det er gratis for bea medlemmer og 40 kroner for ikke bea medlemmer. Franziska tjekker om der er begrænsning på hvor mange der må deltage til kurset.

 • Kurser med CA

Det har vi vendt.

 • PR skal have noget i gang, aktivitet på siden.

Nu er der kommet datoer og Alexander kan komme i gang.

 • Kontortider
 1. marts: Laura
 2. april: Jarl
 3. april: Karoline
 4. april: Franziska
 5. april: Louise

 

Nyt fra udvalgene

 • Faglig – se ovenfor
 • Social – se ovenfor
 • Sponsor: der kommer et ”drik en dato” arrangement. Andreas laver tilmelding. Arrangementet kommer til at ligge den 11. april.

Carlsberg har igen kontaktet os men vi holder os til Albani

 • PR: der kommer noget i løbet af ugen.
 • Kassere: vi har fået nogle penge fra hotellet i Berlin på 25% af prisen så det er jo positivt. Der har været lidt udgifter til rustur men ellers intet.
 • Næstformand: der er intet nyt – to nye medlemmer.
 • Sekretær: intet
 • Rus

Der er kommet en forespørgsels i onsdags – i forhold til kommunikation under rusturen at de gerne vil have walkie-talkier som koster 1.400 for fire styks. Alle godkender at det er en god idé at købe det hjem.

Der skal være 4 introdage – der skal minimum være en faglig case (enten en forelæser eller en decideret case competition). Vi skal have nuværende studerende der forklarer om at læse på universitetet – oplægget skal holdes på både dansk og engelsk.

 1. Eventuelt

Årshjul – det kommer ikke til dette år.

Møde ved Nicklas – alle vedtager at vi køber et sponsorat til 2500 kroner for at brande os selv til mere entreprenørskabsorienteret studerende.

 • Mødet hæves