Referat 10-10 2016

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Referat

10/10-2016

19.00-20.00

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Sigurd Rønne Christiansen

Deltagere:      Sigurd Rønne Christiansen, Laura Nielsen, Silje Kældsø, Charlotte Errebo Lindberg, Josephine Beck Mikkelsen, Danni Ankerstjerne Søeberg, Michella Blach, Anton Vittrup, Andreas Holm Bartelsen, Sarah Monrad, Elisabeth Beret van Elzelingen, Mikkel Høpner

Velkomst

 1. Registrering af fremmødte

Alle er fremmødt

 1. Godkendelse af sidste mødereferat
 • Igangværende projekter
 • Bestilling af Pizza
 • Den nye bestyrelse

Poster er blevet uddelt som

Formand: Silje

Næstformand: Michella

Kasserer: Andreas

Sekretær: Charlotte

Sponsorudvalg: Laura

Festudvalg: Josephine

Rusudvalg: Danni

Arrangementsudvalg: Sarah

PR: Anton (supplerer både Josephine, Danni og Sarah)

 • Bestyrelsesmøder: bliver afholdt en gang i november, Doodle bliver lavet af Silje
 • Nemtilmeld: ny kode: campusvej55
 • Adgang til dører/kontor og adgang til mailbox (Mette Berg ordnede dette sidst)
 • Facebook
  • Facebook siden og adgang hertil
  • Facebook gruppen og adgang, Charlotte skal nok få orden på dette.
 • Adgang til kontor
 • Adgang til google.drive
 • Depotrum
 • Andet
 • Booste facebook opslag – hvad skal være vores normer?

Dette diskuteres ved næste bestyrelsesmøde. Anton står for boost af opslag, der skal spørges om tilladelse til boost af opslag.

 • Anden reklame for andre foreninger: djøf, ca, sds, sdu erhverv, sam.fak. skiferie osv. Vi booster ikke andre opslag, medmindre det er et fælles arrangement.
 • Der skal findes nogle frivillige til BEA, samt forslag til fester eller andre arrangementer, mere deltagelse fra medlemmernes side, fælles headhunt på at finde nye frivillige. Anton skriver ud på Facebook og samler minions. Husk cand.merc.
 • arrangement i efterårsferien

Studietur til udlandet, droppet de sidste par år. Der skal arrangeres en tur til Berlin i fem dage. Alt skal overleveres til Sarah.

 • Møde med Kim Erik omkring lokalet, mere info i facebookgruppen ved Sigurd

Kim Erik står for blandt andet lokaleplanlægning på universitetet og anden optimering af studenterforeninger. Vores lokale bliver delt med Retshjælpen, ELSA, juridisk forening og os. Retshjælpen har et lokale for sig selv til fortrolige møder, derfor har vi ikke adgang til dem længere. Vi får 1 mellemstore skriveborde og 2 mødeborde, seks stole i alt (helt nyt), en sofa og nye reoler som kan låses af. Rullebordene bliver kørt ud på gangen og aflåst i rummet for enden ad gangen (nøgler bliver udleveret). Vi får ikke noget nyt bur.

 1. Nyt fra udvalgene

Intet nyt fra arrangementsudvalget. Charlotte laver en ny facebookgruppe til arrangementsudvalget.

Sponsor udvalg: intet nyt

PR udvalg: mere fokus på det, snak mere om dette i næste uge (uge 42). Flere likes på Facebook, evt. søge sponsorarter og konkurrence hvor præmien kunne være Tinderbox billetter, hvis de ikke bliver sponsoreret så kan vi eventuelt købe nogle til brug ved konkurrencer.

Rusudvalg: intet nyt. Det gik fint. Bedre kommunikation. Danehof skolen vil gerne have os igen næste år, dog ønsker vi Stribskole først. Der er blevet brugt flere penge end sidste år. Julefrokosten bliver holdt ude i byen.

Festudvalget: frivillige omkring fest (festudvalget) får billetten gratis, da de hjælper til under festen. Julefrokost prisen bliver cirka 130 kr. Brød købes separat. Velkomstdrinks bliver givet på BEAs regning. Priserne er i orden: 120 kr. For medlemmer, 160 kr. For ikke medlemmer. Josephine kunne godt bruge noget hjælp på selve dagen til pyntning af lokaler og indkøb

 1. Eventuelt

Sigurd ønsker at være mere med og hjælpe hvor han kan.

Århus Symposium: vi har to billetter hvis nogen ønsker at deltage. 4. november

Josephine laver noget arrangement til J-dag.

Til næste bestyrelsesmøde skal der aftales hvad bestyrelsen skal betale ved julefrokosten.

 • Bestyrelsen betaler fuld pris (medlemspris)

Afholdelse af bestyrelses julefrokost: der skal bestilles noget mad og laves en aftale med en af barerne i Odense. Afholdes den 16. december

Afholdelse af tutor/praktiske julefrokost: afholdes den 2. december kan afholdes på teater 95B kan være en mulighed, ligger midt inde i byen, Anton ringer til ejeren.

 1. Mødet hæves