Referat 16-11 2016

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Referat

07-11-2016

16:00-18:00

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Silje Kældsø

Deltagere:      Michella Reindel Blach, Anton Vittrup, Sarah Krogsgaard Monrad, Josephine Beck Mikkelsen, Laura Nielsen, Danni Ankerstjerne Søeberg, Charlotte Errebo Lindberg, Andreas Holm Bartelsen, Silje Kældsø

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte

Alle er her.

 • Godkendelse af sidste mødereferat

Godkendt.

 1. Igangværende projekter
 • Kontoradgang + e-mails

Alle har fået adgang.

 • Kontortider

Tirsdag fra 12-14

Følgende uger:

Uge 45: Charlotte

Uge 46: Anton & Andreas

Uge 47: Laura

Uge 48: Anton

Uge 49: Sarah

 • Medlemskaber via Nemtilmeld

Det kunne være en bedre løsning at køre det hele igennem Nemtilmeld. Alle er enige. Silje taler med JF omkring hvordan det foregår. Vedtaget.

 • Julefrokost

Flere tutorer skal deltage – få deres russere til at deltage. Danni står for headhunting af deltagere.

 • Tilmeldinger
 • Underholdning

UHA! Comedy kunne være en mulighed. Normalpris 8.000 men hvis det er kontant så vil det kunne gå med 4.500 kr. For 45 minutters spilletid. Eventuelt kunne det være en stripper, Holly, pris 2000 kr.

Sarah og Josephine holder møde med Slagteriet på næste torsdag. Vi kører UHA! Til spisning og så strip til senere. Alle er enige. Der kommer fotograf på aftenen, 500 kr. For tre timer, Sebastian. Stripperen brude komme kl 22-23 ish.

 • Reminder til dem som får den gratis

Alle skal have en reminder, Michella sender mails ud. Anton laver et opslag på Facebook omkring hvad julefrokosten indeholder. Alle deler opslaget.

 • Tutor-praktiske julefrokost

Dato er fastlagt, lokale er booket. Starter kl 19.00. pitche idéen om at få fri bar i øl/gin hass eller andet. Det kunne være fedt at få bar 2, det aftaler Danni. Flasker til efter festen (selve festen). Bestyrelsen er inviteret også. Vi laver bowling inden, med øl tårne, kun en times bowling. Vi laver selskabslege. Bowling slutter kl 18.00.

 • Maple kursus, VØ/micro kursus

Mikro, Supply og Maple kurser. Jeppe kunne måske undervise i Supply men kun på dansk. Sarah laver et opslag hvor vi søger underviser til de tre kurser. Silje tager Mikro på engelsk, Linda Klokker til Mikro på dansk. Nemtilmeld til de forskellige kurser. Deadline er 15. november.

 • Opdater hjemmesiden med ny bestyrelse + billeder
  • Fun facts

Skal opdateres. Find på andre fun facts.

Bestyrelsesmøder skal ligges ind fremadrettet.

 • Facebook
  • PR – Anton vil ikke skrive alle opslag, men står gerne for resten.
  • Svar på beskeder – på beskeder. Alle skal skrive deres navn på beskeden, så vi kan holde styr på hvem der skriver. Alle skriver til Anton når de vil poste noget. Link til medlemskab skal ændres. Ved BEA samtalen, hvis der ikke bliver sagt andet, så tæller det som et ja, således minimerer vi notifikationer.
 • Vedtægterne som blev ændret sidste år

Silje sender dem til Charlotte som ligger dem ind på siden.

 • Suppleantens rolle

Sigurd er suppleant, men ikke en del af bestyrelsen. Sigurd skal fjernes fra Facebook samtalen. Han skal ikke være med fra starten, men kan supplere hvis der er brug for det. Sigurd bliver fjernet, Silje sender en besked til ham.

 1. Nyt fra udvalgene

Rusudvalg: intet nyt. Kun julefrokost. Der har været evaluering med alle studiestarts koordinatorer fra Sam.Fak. Vi ønsker i første omgang at have Strib skole men ellers vælger vi Danehof til næste rustur. Vi vil have Cand.merc. med, således at vi planlægger deres studiestart.

PR udvalg: Lave et opslag til ambassadører, kommer inden ugens udløb. Ny proces så vi tager det som det kommer. Der var møde sidste fredag, referart kommer. Flere Facebook opslag.

Næstformand: mange kort er printet, Silje skal lige give en gennemgang igen, ellers kører det fint. Der skal ryddes up i medlemmerne.

Kasserer: Der er ikke så meget. Vi har masser af penge. Andreas skal skrive til Mogens. Pengekassen skal afleveres.

Sponsorudvalg: Old Irish har ikke tilbagemeldt noget. Vi ønsker stadig at lave en aftale med dem, det er blevet videregivet til bestyrelsen på Old. Vi har et ønske om at få gratis garderobe.

Der skal bestilles nogle klistermærker eller også skal der laves nye aftaler med Heidis, LA og A bar. Der skal skrives rundt til de forskellige barer og op følge på vores aftaler, således at vi kan få vores rabat. Heidis er især slem.

Der skal bestilles flere klistermærker. Laura sender en mail rundt. Laura bestiller også klistermærker. Det kunne være en idé at få gratis garderobe.

Festudvalg: julefrokost er gennemgået. Møde med slagteriet fredag kl 14. Sam.Fak skifest, skal vi lave vores egen? Snak med dem omkring der skal laves en fest. Vi skal have en pre ski og en after ski fest, evt. kunne der holdes en pre ski for alle også BEA medlemmer også. Da der er tre forskellige skiturer, så det er nemmere hvis de selv holder det. Josephine snakker med de forskellige skiturer. Der skal laves en pubcrawl! Og der skal laves nogle temafester, specielt fastelavnsfest er ønsket. Afterski bliver droppet og der kommer en fastelavnsfest i stedet. Pubcrawl skal ligge i midt marts/ slut marts på en onsdag. Vi ønsker også at have en Bachelor fest til sommer.

Arrangementsudvalg: Der er masser af idéer til mulige arrangementer. Der skal laves flere arrangementer, der skal laves et budget over hvor mange vi kan holde. Fifa aften, folk skal selv tage deres Play station med, dog et problem med projektorer. Kontakt SFEO med hensyn til projektorer.

Hold tøsefest, evt. dildoparty eller pole dancing. Afslutning på slagteriet for eksempel, lav et drinks kursus. Dagens mand, find nogle single mænd. Evt. med sponsoraftaler.

Sommerbio, samarbejde med andre, dog kunne der være problemer med rettigheder. Måske kan man købe rettighederne, ellers kan man holde fællesudflugt til Zulu sommerbio.

Øl bowlings turnering kunne være en mulighed.

Comedy kunne også være en mulig. IDA gør det ofte.

Eventyrløb skal vi have igen i år, Oecon vil gerne være med. Lav en BEA tilmelding med SDU for SDU vil gerne holde det for os.

Fælles jul. Eventuelt kun noget PR materiale.

Koncert – fælles afgang, ikke lave et arrangement selv men samle folk og tage af sted sammen. Dog tror vi ikke der er den store opbakning.

Mulighed for at lave et stort/kæmpe event – leje en hal eller kongressal, laver en koncert med en fed kunstner. Dog er det meget dyrt!

Lav større arrangementer så vi kan give noget tilbage og hvor vi kan trække nye medlemmer ind.

SAM.FAK dag, kunne være en idé, mere faglig dag. Paneldebat til sidst. Mulighed til næste efterår.

Julebingo kunne være en god idé til julefrokosten.

Virksomhedsbesøg: En i Odense og en i København, måske også til Århus. Djøf vil gerne lave et arrangement sammen med os og give bussen. København til enten april eller maj. Odense kan ligge ved påsken. Iværksættere, konsulent, regnskab, osv.

Liste over foredragsholder, kunne også være en mulighed. Skriv for pris.

Mere net-working med Sam-Fak kunne være en mulighed, æbleskiver og gløg.

BEA legat til virksomhedsopstart. Danni skal læse vedtægterne. Det kan hurtigt blive dyrt.

Omkring at få flere medlemmer: hold flere konkurrencer, tag jeres venner. Flere konkurrencer kunne være en god idé, skal dog kun være for studiemedlemmer.

Sarah vil gerne være med til Company dating med Line.

 1. Eventuelt

Der bliver lavet en doodle om næste møde.

Nøgleforum: ingen ønsker at deltage

Studietur: skal startes med at blive planlagt nu. Minions skal findes nu!

Arrangementer uden fest: Sarah har dækket det.

Tinderbox præmier: tager vi på et andet tidspunkt.

BEA fredagsbar: tages til næste møde

Samarbejde med Slagteriet skal måske laves, hvis det er muligt. Josephine finder ud af noget.

Vi skal have en stor kalender – Silje køber en.

 • Mødet hæves