Referat 20/11 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Referat

20/11-2017

16.00-18.00

Mødetype:   Bestyrelsesmøde

Mødeleder: Laura Laier Nielsen

Deltagere:    Charlotte Errebo Lindberg, Laura Laier Nielsen, Andreas Holm Bartelsen, Danni Ankerstjerne Søeberg, X, Louise Heinsen Møller, Franziska Cedervall, Karoline Skøtt Madsen og Jarl Bjerregård Littau-Jensen.

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte
 • Alle er ankommet.

Godkendelse af sidste mødereferat

 • Alle godkender

Igangværende projekter

 • Workshops

Der er styr på de faglige arrangementer, vi holder dog ikke noget i finansiering da instituttet og fagansvarlig ikke vil være med til det. Der er Photoshop kursus i dag og det kører fint. Rikke gav lov til at vi var færre en 20 til arrangementet.

 • Inspirationstur til Århus – efter nytår

Vi kan tage til Århus for at få inspiration til hvordan vi skal strukturere vores forening. Måske skal det kun være et par stykker fra bestyrelsen der kunne få gavn af det.

 • Arrangements kalender

Vi skal have et årshjul. Vi skal have fundet en dag, fagligt og socialt hvor vi kan skabe et årshjul.

 • Kommunikations strategi

X synes vi skal ændre navnet på Facebook. Der er bred enighed om at vi ændre navnet på Facebook til ”BEA – Erhvervsøkonomisk forening”. Det er Laura der ændrer dette.

The ”BEA man” om vi skal lave er en BEA person. Når vi har BEA som en side så slår vi op som privatpersoner så vi kan i stedet skabe en ”BEA” profil til at slå op med. X laver vores BEA person.

 • Indretning af kontor

Danni har snakket om at det skal indrettet på en anden måde. Laura snakker med de andre foreninger inde på kontoret, JF og ELSA, om hvordan det skal se ud. Laura vil gerne have en tegning over hvordan det skal se ud. Danni laver denne. Laura laver en doodle om hvornår vi kan rydde op. Vi kunne gøre det til en begivenhed og bestille pizza og så videre.

 • Facebook beskeder til BEA

Sekretæren uddelegerer hvem der skal svare på beskeden og hvis hun selv kan svare på den, så gør hun det.

 • Hvordan medlemmer registrer sig for at få BEA kort

Man skal ikke længere registrere sig selv når man bliver medlemmer. Louise får informationerne fra Nem Tilmeld.

 • Kontortider

5/12: Louise

12/12: Andreas

19/12: Franziska

lukket i januar grundet eksamener.

6/2 2018: Laura

 • Bestyrelses julefrokost

Jarl har lavet en aftale med Blomsten og Bien. Vi skal komme kl 22-23 vi får en flaske sprut og en flaske shot og så får vi nogle øl eller lignede. Andreas kan ikke komme og Franziska kan heller ikke komme. Vi bestiller maden hos Skibhusslagteren. Vi skal være hos Laura. Vi skal have vin og snaps. Vi mødes ved Rema kl. 18.00.

Nyt fra udvalgene

 • Faglig

Vi har fået lov til at få et medlemskab i Net-OB hvor vi kommer med til møderne en gang om måneden hvor der er plads til to personer. Medlemsskabet gælder fra januar 2018. Vores rolle er at matche studerende med studiejob og job efter uddannelse og så videre. Det kunne måske også være muligt at holde en case competition til sommer med dem.

 • Social

Vi har haft julefrokost på slagteriet. Danni har haft en rigtig dårlig oplevelse, da de ikke har overholdt nogen af de aftaler vi har lavet. Pigerne i baren gjorde det fint og prøvede at være brandslukkere. Aftaler er blevet brudt, Slagteriet har sagt ja til for meget (med hensyn til maden), det var os selv der skulle sætte det frem og være ”tjenere”. ”fri bar” aftalen har de misforstået, de mente at det skulle være under middagen selvom at det var aftalt at den skulle ligge efter. Vi skulle rigtig have øl, vand og drinks (sjusser), men det fik vi først efter en længere forhandling fra kl 19.00-20.30, så alle blev fulde før tid og kunne derfor ikke koncentrere sig under aktiviteterne efter madden. Det har været under alt kritik og vi kommer ikke til at holde vores julefrokost på Slagteriet igen. Maden var rigtig god og det har nok været det eneste gode ved dette arrangement.

Danni holder møde med mulige frivillige på onsdag.

 • Sponsor
 • Carlsberg eller Albani

Jarl har holdt møde med begge og i grove træk kan de tilbyde det samme. De er meget interesseret i rusturen men det tager på til foråret.

Albani kan give barudstyr til rustur, der er ikke en decideret rabat men der vil være noget andet ”gratis”. Vi kan få en gratis rundtur. Vi besøger steder med Carlsberg til Pubcrawl. JF kan ikke lide Nunchi (indbyrdes splid mellem de to).

Hvis vi holder noget på uni giver Kasper rabat. Albani kan give os en masse billetter (fodbold, tartelet festival osv). De har omkring 24.000 de kan give os for i ting og sager, vi skal bare huske at tage fat i dem. Fra rusturen har de altid overholdt deres aftaler – dog var der lidt problemer i år fordi Albani havde nogle ”last minute changes”.

Carlsberg kommer selv ud med deres ting, de er lidt større og har derfor nogle store samarbejdspartnere; fx fodbold fabrikken og Bowling fun. Albani har City bowling. Carlsberg har ikke noget imod at lave et arrangement med os selvom vi har Albani som samarbejdspartner.

Forskellen er at Carlsberg kan tilbyde at man kan komme ind og høre om deres Graduate programmer (måske skal Albani også tilbyde dette). Carlsberg har alt på lager (barudstyr og merchandise) det har Albani ikke, da de måske ikke har alt på lager. Carlsberg vil have mulighed for at holde en fest for os (enten frivillige til rusturen eller til vores frivillige) hvor de betaler alt.

Vi hælder alle til at vælge Kasper og dermed Albani. Der skal bare foreligge en kontrakt på hvordan aftalen er strikket sammen. Jarl kontakter Albani. Vi tager et møde igen i februar og så kan vi lave en kontrakt omkring forløbet med rusturen.

Jarl lægger vores tilbud fra barerne på Facebook.

Vi får nogle rabat kort til Bar Group.

Slagteriet laver et VIP Tuborg arrangement den 25. november, der er dog ingen der kan.

 • PR

Intet nyt, det har vi snakket om.

 • Kassere

Der er ikke det helt store, julefrokosten kommer selvfølgelig, men der er ikke noget fra den endnu. Kvitteringer skal gerne sendes som billede til Andreas så han kan registrere det.

 • Næstformand

Medlemsdata systemer et blevet opdateret. Vi kan dog ikke printe kort fordi det kan ikke åbnes på Mac. Louise kontakter SFEO og får hjælp til dette.

 • Sekretær

Intet nyt

 • Rus

Intet nyt.

Der har været evalueringsmøde, men det er det eneste.

 1. Eventuelt

Intet.

 • Mødet hæves