Dagsorden 20/11 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Dagsorden

20/11-2017

16.00-18.00

Mødetype: Bestyrelsesmøde

Mødeleder: Laura Laier Nielsen

Deltagere:

Udeblevne:

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte
 3. Godkendelse af sidste mødereferat
 4. Igangværende projekter
 • Workshops
 • Inspirationstur til Århus – efter nytår
 • Arrangements kalender
 • Kommunikations strategi
 • Indretning af kontor
 • Facebook beskeder til BEA
 • Hvordan medlemmer registrer sig for at få BEA kort
 • Kontortider

Nyt fra udvalgene

 • Faglig
 • Social
 • Sponsor
 • PR
 • Kassere
 • Næstformand
 • Sekretær
 • Rus

Eventuelt

Mødet hæves