Referat 23-01 2017

Erhvervsøkonomisk Forening – BEA

Referat

23-01-2017

16:00-18:00

Mødetype:     Bestyrelsesmøde

Mødeleder:    Silje Kældsø

Deltagere:      Michella Reindel Blach, Anton Vittrup, Sarah Krogsgaard Monrad, Josephine Beck Mikkelsen, Laura Nielsen, Danni Ankerstjerne Søeberg, Charlotte Errebo Lindberg, Andreas Holm Bartelsen, Silje Kældsø

 

 1. Velkomst
 2. Registrering af fremmødte

Anton kommer lidt senere.

 • Godkendelse af sidste mødereferat

Alle godkender

 1. Igangværende projekter
 • Kontortider
 • 7. Feb: Laura
 • 14. Silje
 • 21. Andreas
 • 28. Sarah
 • 7. marts: Danni
 • 14. Silje
 • Ambassadører (Anton)
 • BEA fredagsbar (Anton)
 • Tinderbox præmier
 • Der er ikke blevet snakket omkring det med Jonas (vælger vi Tuborg, så kan vi måske få noget igennem).
 • Hjemmesiden
 • Fjernet bankoplysninger
 • Nej: fjern bankoplysningerne.
 • Carlsberg kontra Albani
 • Carlsberg: præmier for 6.000 kr. Og en masse andre ting. Generel hjælp til arrangementer. AV udstyr kan vi leje hos dem.
 • Albani: er villige til at give os præcis det samme som Carlsberg. Ved MMA studiestart kan vi også få barudstyr hvis vi ønsker. Vi skal bare være bedre til at bruge dem.

Vi giver Albani et år mere og ser hvad de kan give os, vi skal bare bruge deres tilbud noget bedre i fremtiden.

 1. Nyt fra udvalgene
 • Fester
  • Fastelavnsfest (en times fri fadøl fra 21-22, men Josephine skal lige have et møde med ham). Den 17. Feb kommer arrangementet til at ligge, kl 20 ish. Vi vil gerne have nogle konkurrencer, Cult piger eller noget andet. Denne fest er gratis, man skal huske at klæde sig ud.
  • Pub crawl: er endnu ikke blive planlagt, Laura skal måske hjælpe da hun er Sponsor ansvarlig. Muligt at slutte på blomsten og bien. Kommer til at ligge den 22. marts. Muligt også at starte på blomsten og bien. Laura og Josephine planlægger dette.
  • Bachelorfest: kommer til at ligge den 30. Juni. Vi vil gerne have mad med til, vi kan lave en spisebillet og en festbillet, vi skal have pattegris. Minimum 50 spisende, både for kandidat og bachelor. Blive afholdt på Slagteriet, bliver en udendørsfest/indendørsfest.
  • Med hensyn til julefrokosten: vi smed meget mad ud, men der manglede vist alligevel mad (rejer og æg). Det er et problem at vi slår arrangementet op på engelsk, så skal det hele også foregå på engelsk; nogle var meget utilfredse. Små ting: ekstra tallerkener til desserten til næste gang.
 • Arrangement
  • Berlin tur: hotel og bus er booket, Berliner gruppen skal mødes og snakke omkring hvilke virksomhederne vi vil se.
  • Virksomhedsbesøg i Odense og København: Odense turen: hvis vi ligger det i marts har vi mulighed for at se den nye bygning (det er sjovere), en bedre rundvisning. 25-35 personer maks. per rundvisning. Vi skal være hurtige med en data. Eventuelt holde kurset på Albani, Sarah vil hellere Posten eller Odeon, men det kunne være en mulighed. Mulighed for mad og drikke på Albani. ”Frivilligt arbejde som karrierefremmer”. 1., 2. marts kunne også være en mulighed, eller 6. Og 7. marts.

Københavnerturen: Deloitte er booket, nu ligger det den 19. april (lidt mad når vi kommer), to oplæg, varighed cirka 2 timer. Man kommer til at besøge Djøf og Deloitte.

 • Fifa-aften, ladies night: der er nogenlunde styr på FIFA, præmier mangler lidt, skærme og priserne skal også lige tilrettelægges. Ladies night: vi får 120 ELLE magasiner, Magasin vil gerne sende en konsulent med hudpleje.
 • Sommerbio: Danni, Andreas og Charlotte er på sommerbio, datoen er ikke fastlagt endnu.
 • Der kommer et kursus i makro til sommer.
 • Djøf arrangement: 14. Og 29. marts hvad kan du blive som cand.merc.
 • RUS
  • Tutor/praktiske samtaler: kommer når alle datoer er planlagt færdige.
  • Cand.merc. intro banko i februar: kommer ikke til at ske.
 • Kasserer
  • Andreas har lavet budget, alt ser fint ud, han gennemgår det med Silje. Flere penge må godt blive brugt, vi skal have undersøgt vores CA aftale. 13.000 burde ligge i kassen.
 • Næstformand
  • Flere mangler kort, men de skal registrere sig. Michella sender en mail ud, igen!
 • Sponsor udvalg
  • Laura har fået klistermærker, Anton må lave noget reklame. De kommer på BEA kontoret når Laura har kontortid.
  • Eventyrløbet: snak med dem fra Uni hvordan de laver eventyrløb.
 • PR udvalg. Ikke til stede.
 1. Eventuelt
 • Invitation til Sam.Fak pubcrawl 3: vi vil gerne eksponere det, men vi vil ikke arbejde for det.
 • Vi ønsker igen i år at støtte institutdysten: vi giver kiks og æbler eller andet. Lette snacks.
 • Mødet hæves